Thursday, April 22

च’र्चित लोकदो’होरी गा’यिका सुनिता पो’खरामा मृ’ त

December 31, 2020 405

चर्चित लोकदो होरी गायिका सु निता पोखरामा मृ’त भेटिएकि छिन। चर्चित लोकदोहोरी गायिका सुनिता नेपालीले गरिन दे’ह’त्याग , पोखरामा दे’ह’त्याग गरेकी छिन् । लामो समयदेखि पो’खरा क्ष’त्रलाई क’र्मथलो बनाएर ॅदोहोरी साँ’झ’ मा लो’कगायिकाका रुपमा का’र्यरत गायिकाले सुनिता नेपालीले य’स्तो गरेकी हुन् । ने’पालीले केही समय पहिले देखि पो’खरास्थित फेवा दो’होरी साँ’झमा गा’यिकाका रुपमा गीत गा’उँदै आ’एकी थिइन् ।

उनले ग’तराति ९ : ५० बजे दे’ह’त्या ग गरेको अ’व’स्थामा भे’टि एको जि’ल्ला प्र’हरी का’र्यालय का’स्कीका प्र’व’क्ता ए’वं डी’एसपी सु वास हमालले जा’नकारी ग’राउनु भएकाे हाे । पो’खरा गै’ह्रापाटनस्थित ज’यराम को’इरालाको घ’रमा भा’डामा ब’स्दै आएकी उनी वि’गत ५ वर्षदेखि का’स्कीको बि’रेठाँटीका ध्रु’व लामिछानेसँग रि’ले’शनसिपमा बस्दै आ एको प्र’हरीले जनाएको छ । उ’नीहरुले श्रीमान श्री’मती भएको बताउँदै आएका थिए

कोठामा भित्रबाट चु कुल ल गाइएको अवस्थामा प्र ह’रीले ढो’का फो’(रेर हेर्दा सु निता झु’ण्डि एको अ’वस्थामा मृ(त भेटिएको प्रहरीले जना एको छ । मृ’तक सु’निताकी दिदी गायिका ल’क्ष्मी नेपालीले ह( त्या गरेको आ’ रोप लगाउदै ला’मिछाने वि रुद्ध जिल्ला प्रहरी का र्यालय का’स्कीमा दे ह

त्या ग दु’रुत्सा हन मु’ द्दा द ’र्ता गराएकी छिन् ।
आफुलाई आ’रो प ला गेपछि मृ’त कका श्री मानले आ फु नि र्दोष रहे को बता एका छन् । त्याे दिन म सबेरै का  ममा गएको थिए । रा ति अ बेर फ र्किए । को ठाको ढो का भि त्रबाट ल गा इएको थि यो । मै ले पट क प टक सु ’नि तालाई पु’का रे र आ’वाज नआ एपछि आ त्तिए, न जि कैका दा’ईदि दीहरु लाई स हयो ग मा गे । उहाँहरुले प्र’हरीलाई डा’क्नुभयो ।
प्र’हरी आएर ढो’का खो ल्दा सु’निता झु’ ण्डिएको अ वस्था थियो । म वि क्षप्त बने ।’ घरमा भा डामा बस्ने अन्य मा निसहरुले ध्रु’व र मृ-तक सु’निता बिच गएराति कुनै झ-गडा नभएको बताएका छन् । प्रह’रीले घ’ट्नाका वारेमा छा’नबिन भइर हेको जनाएको छ । secure : infonpl.com

प्रतिकृया दिनुहोस्