Thursday, May 6

मन, नै रु’वाउने तस्वीर: द,लि,त केटाले, क्षेत्री, केटि, सङ्ग, बिहे, गर्ने, आ’ट गरेको, भन्दै, समाजले, प्रहरीको, जिम्मा, ल’गाएपछि

January 16, 2021 133

हाम्रो समाजमा अझै पनि जातीय बि’भेद्को प’राका’ष्ठा ।

यो घ’टना हो स्याङ्जा, जिल्ला, फदिखोला, गाउँ पलिका वर्ड, न:४ को हो।

एक जना बिक थर भाइले छेत्री थर कि युबती सग आफु खुसी

आफ्नो प्रेम लाई बिबाह मा जान्छन् ।तर यहाँ समाज बा’धक बनिदिन्छ।

उमेर ह’दब’न्दी कानुनी २० पुग्नुपर्ने तर केटा १९ केटि १७

उमेरको तर दुबै जना कुनै हा’लतमा नछाड्ने सबै समाजको सामु भन्नुभएको छ।

हामी कानुनको सम्मान गर्छौ ।तर ज’बर्ज’स्ती कसैलाई गर्नु

उ’चित होला ल।के समाजमा अ’न्तरजा’तीय प्रेम,बिबाह अ’प’राध हो ।

सम्बन्धित निकायको ध्या’नाक’र्षण गर्ने चाह्न्छु।

प्रेम, माथी को पारिवारिक ,सामाजिक,लै’गिक,र ब’र्गिय अ’ति

अ’त्या’चारको चि’र’फा’र गर्ने कि।

जनप्रतिनिधि पनि ये,स्तो विषयका घ’टना मा मौ’न बस्नु जा’यज होला ?हाम्रो समाजमा अझै पनि जातीय बि’भेद्को प’राका’ष्ठा ।

यो घ’टना हो स्याङ्जा, जिल्ला, फदिखोला, गाउँ पलिका वर्ड, न:४ को हो।

एक जना बिक थर भाइले छेत्री थर कि युबती सग आफु खुसी

आफ्नो प्रेम लाई बिबाह मा जान्छन् ।तर यहाँ समाज बा’धक बनिदिन्छ।

उमेर ह’दब’न्दी कानुनी २० पुग्नुपर्ने तर केटा १९ केटि १७

उमेरको तर दुबै जना कुनै हा’लतमा नछाड्ने सबै समाजको सामु भन्नुभएको छ।

हामी कानुनको सम्मान गर्छौ ।तर ज’बर्ज’स्ती कसैलाई गर्नु

उ’चित होला ल।के समाजमा अ’न्तरजा’तीय प्रेम,बिबाह अ’प’राध हो ।

सम्बन्धित निकायको ध्या’नाक’र्षण गर्ने चाह्न्छु।

प्रेम, माथी को पारिवारिक ,सामाजिक,लै’गिक,र ब’र्गिय अ’ति

अ’त्या’चारको चि’र’फा’र गर्ने कि।

जनप्रतिनिधि पनि ये,स्तो विषयका घ’टना मा मौ’न बस्नु जा’यज होला ?

प्रतिकृया दिनुहोस्